PrivacyBeleid

PRIVACYBELEID

INSTITUUT JOLIE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van INSTITUUT JOLIE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aanINSTITUUT JOLIE verstrekt. INSTITUUT JOLIE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Uw voor- en achternaam

  2. Uw adresgegevens

  3. Uw telefoonnummer

  4. -Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM INSTITUUT JOLIE GEGEVENS NODIG HEEFT

INSTITUUT JOLIE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan INSTITUUT JOLIE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG INSTITUUT JOLIE GEGEVENS BEWAART

INSTITUUT JOLIE uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

INSTITUUT JOLIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van INSTITUUT JOLIE worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. INSTITUUT JOLIE gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

INSTITUUT JOLIE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van INSTITUUT JOLIE bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan INSTITUUT JOLIE  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. INSTITUUT JOLIE heeft hier geen invloed op.

INSTITUUT JOLIE heeft Google geen toestemming gegeven om via INSTITUUT JOLIE verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar instituutjolie@skynet.be. INSTITUUT JOLIE  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

INSTITUUT JOLIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van INSTITUUT JOLIE maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INSTITUUT JOLIE verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met INSTITUUT JOLIE op via instituutjolie@skynet.beINSTITUUT JOLIE is een website van INSTITUUT JOLIE.

INSTITUUT JOLIE is als volgt te bereiken:

Postadres: Leopold Van Tyghemlaan 29

Vestigingsadres: OOSTENDE

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: BE0867844350

Telefoon: 0478 50 68 28

E-mailadres: instituutjolie@skynet.be